BudoExtra

Nieuw Bij Sportschool Muilwijk: BudoExtra

BudoExtra is een budoles (judo, karate en zelfverdediging) bij Sportschool Muilwijk voor kinderen die extra aandacht verdienen. Bij BudoExtra zijn de groepen extra klein en krijgen leerlingen extra tijd om zich dingen eigen te maken. BudoExtra is bedoeld voor kinderen die in eerste instantie niet passen binnen de reguliere budolessen.

BudoExtra bij Sportschool Muilwijk
Ook voor kinderen en volwassenen die extra zorg verdienen is er ruimte bij Sportschool Muilwijk. In de reguliere lessen lopen al verschillende leden rond die vanuit het speciaal onderwijs de weg naar Sportschool Muilwijk hebben gevonden. We vinden het onze maatschappelijke taak om leden die speciaal Budo-onderwijs nodig hebben een veilig onderkomen bij de vereniging te bieden. Om die reden willen we met ingang van maart 2016 starten met budolessen voor deelnemers die (in eerste instantie) niet in de reguliere lessen passen.

Aanpak BudoExtra
Bij BudoExtra maken de deelnemers kennis met de budosport waarbij budo niet zo zeer als sport of vrijetijdsbesteding wordt ingezet maar meer als middel. Bij budo leer je omgaan met anderen, worden normen en waarden bijgebracht, staat discipline centraal, ontwikkel je zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, moet je samenwerken en elkaar vertrouwen, worden je motorische vaardigheden (verder) ontwikkeld en leer je respect voor jezelf en voor anderen te krijgen en te uiten.

Iedere woensdag geeft juf Annelies BudoExtra van 14.00 – 15.00 in het gymlokaal van wijkcentrum Admiraal, Amiraalsplein 168 in Wielwijk.